Hva er en konto i tillit?

En konto i tillit er en konto som holdes av en bobestyrer på vegne av en begunstiget. Forvalteren har en tillitsplikt til å forvalte kontoen til det beste for mottakeren. Kontoen kan brukes til fordel for mottakeren, men bobestyreren har skjønn over hvordan midlene brukes. Kan jeg sette inn en tillitssjekk på min personlige konto? … Les mer