Direkte kostnader: Definisjon, eksempler og typer

Hva er direkte kostnader? Direkte kostnader er de kostnadene som er direkte relatert til produksjonen av en vare eller tjeneste. Eksempler på direkte kostnader inkluderer råvarer, direkte arbeidskraft og produksjonskostnader. Typer direkte kostnader inkluderer variable kostnader og faste kostnader. Hva er ulike typer kostnader? Det er mange forskjellige typer kostnader som kan pådras av bedrifter. … Les mer