Hva er en ikke-holdt ordre i finansmarkedene?

En ikke-holdt ordre er en ordre plassert hos en megler som ikke kreves utført til en bestemt pris, men snarere til den beste prisen megleren kan oppnå. Ikke-holdte bestillinger brukes vanligvis når investor ikke er opptatt av å få best mulig pris for verdipapiret, men er mer opptatt av å få bestillingen fylt raskt. Hva … Les mer

Hva er ringerisiko?

Ringrisiko er risikoen for at en obligasjonsutsteder vil ringe (løse inn) en obligasjon før den forfaller. Dette kan skje hvis rentene faller, noe som gjør obligasjonen mindre attraktiv for utstederen. Hvis obligasjonen kalles, vil investoren få hovedstolen tilbake, men vil gå glipp av de høyere rentebetalingene som de ville ha mottatt hvis obligasjonen ikke hadde … Les mer