Hva er mengden som kreves?

I form av economía, begrepet etterspurt mengde brukes til å referere til settet med enheter av det samme produktet, varen eller tjenesten hvis verdi og pris aksepteres av en forbruker når den ervervet. Med andre ord er den etterspurte mengden den økonomiske prosentandelen som en forbruker er villig til å betale for nevnte produkt, vare … Les mer