Hva er et skatteskjold?

Når vi snakker om skatteskjoldet, viser vi til utgiften som reduseres fra resultatregnskapet til et selskap for å oppnå verdien av resultatet før skatt (BAT). Det er en verdi som er omvendt proporsjonal med BAT: jo høyere skatteskjold (utgifter), jo lavere blir resultatet oppnådd for BAT, så du må betale mindre Selskapsskatt. For å spesifisere, … Les mer