Hva er organisasjonskultur?

Begrepet organisasjonskultur er knyttet til ideen innen organisasjons- og ledelsesstudier som beskriver troen, verdiene, psykologien og holdningene, både kulturelle og personlige, til en enhet. En annen mer fullstendig definisjon av organisasjonskultur kan være det spesifikke settet med verdier og normer som deles av de forskjellige medlemmene av en organisasjon og som styrer måten å forholde … Les mer

Kategorier O

Hva er et skatteskjold?

Når vi snakker om skatteskjoldet, viser vi til utgiften som reduseres fra resultatregnskapet til et selskap for å oppnå verdien av resultatet før skatt (BAT). Det er en verdi som er omvendt proporsjonal med BAT: jo høyere skatteskjold (utgifter), jo lavere blir resultatet oppnådd for BAT, så du må betale mindre Selskapsskatt. For å spesifisere, … Les mer