Unit Linked Insurance Plan (ULIP)

En Unit Linked Insurance Plan, eller ULIP, er en type livsforsikringsprodukt som tilbyr forsikringstakeren både forsikrings- og investeringsfordeler. Investeringsdelen av ULIP er investert i en blanding av eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner og verdipapirfond, og forsikringstakeren kan velge hvordan investeringen deres fordeles. Forsikringsdelen av ULIP gir en dødsfordel til forsikringstakers begunstigede i tilfelle forsikringstakers død. ULIP-er … Les mer