Konsolidert selvangivelse

En konsolidert selvangivelse er en selvangivelse innlevert av en gruppe selskaper som er relatert til hverandre som definert av Internal Revenue Code. Hensikten med å sende inn en konsolidert oppgave er å tillate at konsernet beskattes som en enkelt enhet. Den konsoliderte avkastningen innleveres av morselskapet i konsernet og inkluderer finansiell informasjon til alle selskapene … Les mer