Perpetuity: Finansiell definisjon, formel og eksempler

. Hva er evighet? Perpetuity er en livrente som utbetales på ubestemt tid. Utbetalingene har ikke en fast sluttdato, og de fortsetter så lenge mottakeren er i live. Hva er de 3 typene livrenter? Det er tre primære typer livrenter: umiddelbar, utsatt og indeksert. Umiddelbare livrenter begynner å foreta utbetalinger til livrentemottakeren med en gang, … Les mer