Gjennomsiktig tillit

En gjennomsiktig trust er en type trust der eiendelene i trusten fortsatt anses å være eid av tilskuddsgiver for skatteformål. Dette betyr at tilskuddsgiver fortsatt er ansvarlig for å betale eventuelle skatter på trustformuen, selv om de teknisk sett er eid av trusten. Gjennomsiktige truster brukes ofte i eiendomsplanlegging for å unngå eiendomsskatt. Hva er … Les mer