Hva er bokført verdi?

Bokverdien er også kjent under navnet på bokverdien. I følge Generell regnskapsplan eller PGC, er bokført verdi av en bestemt vare nettobeløpet reflektert i regnskapet. Tilsvarende avskrivninger, verdifall eller korreksjoner som er gjort til verdien, skal trekkes fra nevnte bokførte verdi. Typer av bokverdier Bokført verdi kan referere til et bestemt element eller til hele … Les mer