Rentekostnadsdefinisjon

En rentekostnad er kostnaden som en bedrift pådrar seg ved å låne penger. Utgiften beregnes som en prosentandel av den utestående hovedstolen på lånet. Rentekostnaden resultatføres som en reduksjon i inntekten. Rentekostnadsdefinisjonen kan deles inn i to deler: kostnaden ved å låne penger, og utgiften som påløper som et resultat. Kostnaden for å låne penger … Les mer

Hva er bokført verdi?

Bokverdien er også kjent under navnet på bokverdien. I følge Generell regnskapsplan eller PGC, er bokført verdi av en bestemt vare nettobeløpet reflektert i regnskapet. Tilsvarende avskrivninger, verdifall eller korreksjoner som er gjort til verdien, skal trekkes fra nevnte bokførte verdi. Typer av bokverdier Bokført verdi kan referere til et bestemt element eller til hele … Les mer

Kategorier B