Dollar Bull

En dollarokse er en investor som tror at verdien av den amerikanske dollaren vil øke i fremtiden. De kan ta en lang posisjon i valutaen ved å kjøpe USD-denominerte eiendeler som amerikanske statsobligasjoner. En dollarokse er det motsatte av en dollarbjørn, som tror at verdien av den amerikanske dollaren vil synke i fremtiden. Hvilken tidsramme … Les mer

Hva er Closed Loop MRP?

Closed loop MRP er et planleggings- og utførelsessystem for produksjonsprosesser som kontinuerlig overvåker og justerer produksjonsplaner som svar på faktisk produksjonsfremgang. Målet med closed loop MRP er å holde produksjonsplaner på linje med faktisk produksjonsfremgang, og dermed redusere eller eliminere behovet for manuell intervensjon og re-planlegging. Nøkkelkomponentene i et MRP-system med lukket sløyfe er: 1. … Les mer