Klasse B-andeler

Klasse B-aksjer er en type vanlige aksjer som vanligvis har flere stemmerettigheter enn klasse A-aksjer. Klasse B-aksjer kan også være underlagt andre rettigheter og begrensninger, for eksempel andre utbytteregler, enn klasse A-aksjer. Klasse B-aksjer utstedes vanligvis av selskaper som ønsker å ha mer kontroll over sin aksjonærbase. De ekstra stemmerettighetene knyttet til B-aksjer gir selskapets … Les mer