Hva er en delt finansiert livrente?

En delt finansiert livrente er en livrente som er finansiert av både livrentegiver og livrenteutsteder. Annuitantens del av livrenten er typisk investert på en fast konto, mens utstederens del er investert på en variabel konto. Annuitanten kan da få en garantert inntekt for livet, uavhengig av hvordan markedene presterer. Hvor mye betaler en annuitet på … Les mer