Perpetual Preferred Stock Definition

Evigvarende foretrukket aksje er en type foretrukket aksje som ikke har noen forfallsdato. Dette betyr at aksjene kan holdes på ubestemt tid og aldri vil trenges innløst av det utstedende selskapet. Evigvarende foretrukket aksje betaler vanligvis et fast utbytte som utbetales før utbytte utbetales til vanlige aksjonærer. Utbyttet er vanligvis kumulativt, noe som betyr at … Les mer