Hva er dobbeltklasseaksjer?

Dobbeltklasse aksjer refererer til en aksje som har to klasser av aksjer, hver med forskjellige stemmerettigheter. En aksjeklasse kan ha større stemmerett enn den andre, eller aksjene kan ha lik stemmestyrke, men ulike rettigheter til utbytte eller andre utdelinger. Begrepet «dobbeltklasseaksjer» refererer vanligvis til en situasjon der det er to klasser av ordinære aksjer, hver … Les mer