Forstå forsikringsbar interesse

Forsikringsrente er det juridiske begrepet som definerer forholdet mellom den forsikrede og forsikringen. For at et forsikringsselskap skal utstede en polise, må den forsikrede ha en form for forsikringsbar interesse i eiendommen eller personen som forsikres. Dette betyr at den forsikrede ville lide et økonomisk tap dersom eiendommen eller personen skulle bli skadet eller ødelagt. … Les mer