Hva er en Bordereau?

En bordereau er en rapport sendt av en forsikringsmegler til et forsikringsselskap, som gir detaljer om forsikringspolisene som har blitt arrangert for en klient. Rapporten inneholder opplysninger om arten av risikoen som dekkes, premien som belastes og dekningsperioden. Hva er fakultativ gjenforsikring? Fakultativ gjenforsikring er en type gjenforsikring der assurandøren og det gjenforsikrede selskapet er … Les mer

BNP Gap

BNP-gapet er forskjellen mellom et lands potensielle BNP og dets faktiske BNP. Potensielt BNP er nivået på BNP som ville blitt oppnådd hvis økonomien hadde full kapasitet. BNP-gapet brukes til å måle hvor mye slakk det er i økonomien. Et positivt BNP-gap indikerer at økonomien produserer under potensialet, mens et negativt BNP-gap indikerer at økonomien … Les mer

Hva er Pay/Collect?

Begrepet «Hva er Pay/Collect?» brukes i futures- og råvarehandelsindustrien for å beskrive prosessen med å lage eller ta levering av en vare. For å kunne lage eller ta imot en vare, må en handelsmann først være registrert på varebørsene der varen omsettes. Deretter må traderen åpne en futures-konto hos en megler som er medlem av … Les mer