Hva er en global obligasjon?

En global obligasjon er et gjeldspapir som utstedes av en låntaker i en utenlandsk valuta og deretter vanligvis selges til investorer i samme valuta. Globale obligasjoner utstedes ofte av suverene regjeringer eller overnasjonale organisasjoner, for eksempel Verdensbanken. Hovedfordelen med å investere i globale obligasjoner er at de tilbyr diversifiseringsfordeler, da de ikke er korrelert med … Les mer

Hva er megling?

I finansverdenen er megling en slags provisjon eller gebyr som en aksjemarkedsprofessor kaller korridor, gjelder et selskap eller noen som er interessert i å investere for å tilby en tjeneste. Meglingen etableres med en spesiell kontrakt kalt en "meglerkontrakt". Denne kontrakten er mellom en profesjonell person innen økonomi og investering og den personen som er … Les mer

Kategorier M