-skjema 8689: Tildeling av individuell inntektsskatt til De amerikanske jomfruøyene

Skjema 8689: Allokering av individuell inntektsskatt til de amerikanske jomfruøyene Kan jeg sende inn 8689? Ja, du kan efilere med 8689. Beskatter de amerikanske jomfruøyene sosial sikkerhet? Ja, De amerikanske jomfruøyene skatter på trygd. Skattesatsen er imidlertid bare 3,84 prosent, som er lavere enn satsen i de fleste stater. Hvordan sender jeg inn en w2 … Les mer