Revisjonsdefinisjon

Begrepet «revideringsdefinisjon» refererer til et sett med standarder som definerer hvordan finansiell informasjon skal revideres. Revisjonsstandarder er viktige fordi de sikrer at finansiell informasjon revideres på en konsistent og pålitelig måte. Uten disse standardene ville det være vanskelig å sammenligne resultatene fra ulike revisjoner. Hva er balanserevisjon? En balanserevisjon er en undersøkelse av et selskaps … Les mer

Hva er en donasjon?

I økonomiske termer er ordet donasjon definert av artikkel 618 i Civil Code og følgende. Sivil loven fastslår at en donasjon er en handling der noen fritt gir bort noe til fordel for en annen person som aksepterer det. En donasjon er en bilateral juridisk virksomhet. I hvilken donor eller person som gir tilskudd og … Les mer

Kategorier D