Hva er en lønnsskatt?

En lønnsskatt er en skatt som pålegges arbeidsgivere for å finansiere spesifikke statlige programmer. Lønnsavgift beregnes vanligvis som en prosentandel av en ansatts lønn. Den vanligste lønnsskatten er trygdeavgiften, som brukes til å finansiere trygdeprogrammet. Hvordan kategoriserer jeg lønnsavgifter i Quickbooks? Lønnsavgifter i Quickbooks kan kategoriseres på noen forskjellige måter. Den første måten er å … Les mer

Sine Wave Definisjon

En sinusbølge er en matematisk funksjon som beskriver et repeterende bølgelignende mønster. Det brukes ofte til å representere periodiske fenomener, som lyd- og lysbølger. Funksjonen er definert av følgende ligning: y(t) = A * sin(2 * pi * f * t) hvor: y(t) er verdien av bølgen ved tidspunkt t A er amplituden til bølgen … Les mer