Hva er en gjenforsikring?

Gjenforsikring er kontrakten som er signert av en reassurandør i henhold til en kontrakt som er undertegnet av et forsikringsselskap, og antar en del av risikoen det medfører. På denne måten, alt som kanforverres En viss forsikring vil bli fordelt mellom begge selskapene (forsikringsselskapet og gjenforsikringsselskapet). Gjenforsikring gjør det mulig å tilby større tillit og … Les mer