Muntlig testamentdefinisjon

Et muntlig testamente er et testamente som ikke er skrevet ned, men som i stedet blir talt høyt av den som oppretter testamentet («testatoren»). Muntlige testamenter er ikke gyldige i de fleste jurisdiksjoner, og må lages foran vitner som kan attestere at testamentet ble uttalt av testator. Hva er kravene for at et testamente skal … Les mer