Definisjon av forretningsrisiko Hva er forretningsrisiko?

I alle virksomheter er det en rekke forretningsrisiko som skaper usikkerhet når man prøver å vokse eller prøver å foreslå løsninger på de forskjellige problemene som oppstår i det daglige. Hver av beslutningene som tas i et selskap, uavhengig av deres betydning, utgjør en risiko for selskapet. I tillegg er det ikke bare risikoer i … Les mer

Kategorier F