Aa2 Definisjon

Aa2 er et begrep som brukes av Moody’s Investor Service for å beskrive en middels kredittrisiko. Aa2 er den tredje høyeste ratingen gitt av Moody’s og er ett hakk under Aa1. Aa2 anses fortsatt som en meget god kredittrisiko, og gis kun til selskaper eller stater som har en sterk evne til å betale tilbake … Les mer