Postdato

Postdatoen til et kredittkort er datoen kortutstederen poster transaksjonen til kortinnehaverens konto. Dette er vanligvis datoen kortinnehaveren foretok kjøpet, men det kan være senere dersom kortutsteder ikke mottar betaling for kjøpet før etter kjøpsdatoen. Hva er et annet ord for postdato? Det er ikke noe annet ord for postdato. Hva er forskjellen mellom postet og … Les mer

Kjøp fremover Definisjon

Definisjonen av å kjøpe termin er en investeringsstrategi der investoren kjøper et verdipapir til en gjeldende pris for å selge det til en høyere pris på et senere tidspunkt. Denne strategien brukes ofte når investoren tror at prisen på verdipapiret vil øke i fremtiden. Hva bestemmer terminprisen? Terminprisen på et finansielt instrument er prisen som … Les mer