Estate

Et dødsbo er eiendommen til en person på tidspunktet for deres død. All fast eiendom og løsøre, inkludert penger og andre eiendeler, inngår i boet. Boet er ansvarlig for eventuell gjeld og forpliktelser den enkelte måtte ha. Boet deles mellom arvingene etter den enkeltes testament eller, dersom det ikke foreligger testamente, etter statens lov. Erstatter … Les mer