Regnskap insolvens

Regnskapsmessig insolvens er når et selskaps forpliktelser overstiger eiendelene og det ikke er i stand til å betale gjelden når den forfaller. Dette kan skje når et selskap har for mye gjeld, eller når inntekten går ned og den ikke klarer å betale gjelden. Hvis et selskap er insolvent, kan det måtte gå konkurs. Hva … Les mer

PP&E Definisjon: Eiendom, anlegg og utstyr i regnskap

Hva er eiendom, anlegg og utstyr (PP&E)? Hva er kapital-WIP? Work in progress (WIP) er et regnskapsbegrep som refererer til uferdige varer eller tjenester som er i ferd med å produseres. WIP kan betraktes som en beholdning av uferdige produkter. WIP er viktig for bedrifter fordi det representerer investeringen av ressurser (arbeid, materialer, etc.) som … Les mer