Utility Revenue Bond Definisjon

En bruksinntektsobligasjon er en type kommunal obligasjon som utstedes av et offentlig verktøy for å finansiere driften. Obligasjonene er typisk utstedt av verktøyets morselskap, og inntektene fra salget av obligasjonene brukes til å finansiere anleggets kapitalutgifter. Obligasjonene er vanligvis sikret av verktøyets inntekter, og renten på obligasjonene er fritatt for føderal inntektsskatt. Hva er ulempene … Les mer