Egenkapital Metode for regnskap Definisjon og eksempel

Egenkapitalmetoden er en metode som brukes til å regnskapsføre investeringer i aksjer i et annet selskap. Under egenkapitalmetoden bokføres investeringen først til kostpris og justeres deretter over tid for å reflektere investorens andel av foretakets nettoinntekt eller tap. Egenkapitalmetoden benyttes når investor har betydelig innflytelse over foretaket. Hva er 2 eksempler på egenkapital? 1) Vanlige … Les mer

Hva er et aksjebevis?

Et aksjebevis er et offisielt dokument som beviser eierskap til aksjer i et selskap. Sertifikatet utstedes av selskapet selv og viser aksjonærens navn, antall aksjer som eies og kjøpsdato. Mens fysiske aksjesertifikater ikke lenger er så vanlige som de en gang var, foretrekker mange investorer fortsatt å holde på dem som en fysisk oversikt over … Les mer