Resultatregnskap: Hvordan lese og bruke det

Hvordan lese og bruke en inntektsoppgave. Hvordan utarbeider du en resultatregnskap i regnskap? For å utarbeide en resultatregnskap trenger du følgende: 1. En liste over dine inntektskilder 2. En liste over dine utgifter 3. Din regnskapsprogramvare Når du har disse elementene, du kan begynne å utarbeide resultatregnskapet. Resultatregnskapet vil vise dine totale inntekter, totale utgifter … Les mer

Hva er en sluttkurs?

Når du hører begrepet «sluttkurs», refererer det til prisen på et verdipapir på slutten av en handelsdag. Sluttkursen er den siste kursen et verdipapir omsettes til i løpet av dagen. Den brukes til å beregne den daglige prisendringen på et verdipapir. Sluttkursen brukes også til å beregne andre viktige beregninger, for eksempel daglig handelsvolum og … Les mer

Lotteriobligasjon

En lotteriobligasjon er et gjeldspapir som er utstedt av en statlig eller kvasi-statlig enhet og er støttet av inntektene fra salg av lodd. Lotteriobligasjonen utstedes vanligvis med en løpetid på 10 til 20 år og betaler periodiske rentebetalinger, med hovedstolen tilbakebetalt ved forfall. Lotteriobligasjoner brukes ofte av statlige og lokale myndigheter til å finansiere kapitalprosjekter, … Les mer