Regnskapsmåling

Regnskapsmåling er prosessen med å gjenkjenne, klassifisere og verdsette økonomiske hendelser med det formål å lage regnskaper. De tre primære typene målinger som brukes i regnskap er historisk kost, nåværende kostnad og gjenanskaffelseskost. Hva er de 10 ordene som er relatert i regnskap? 1. Eiendeler 2. Gjeld 3. Egenkapital 4. Inntekter 5. Utgifter 6. Inntekter … Les mer