Definisjon av avkjølingsregel

Avkjølingsregelen er en forskrift som gir kundene rett til å si opp enkelte typer kontrakter innen tre dager etter at de har signert dem. Regelen er utformet for å beskytte forbrukere som foretar impulskjøp eller som signerer kontrakter uten å forstå dem fullt ut. Avkjølingsregelen gjelder for en rekke kontrakter, inkludert dør-til-dør-salg, boligforbedringskontrakter og timeshare-kontrakter. … Les mer

Forstå livrentekontrakter

En livrente er en kontrakt mellom et individ og et forsikringsselskap der individet godtar å foreta regelmessige utbetalinger (vanligvis månedlige eller årlige) over en spesifisert tidsperiode, og til gjengjeld samtykker forsikringsselskapet i å foreta periodiske utbetalinger til individet ( vanligvis månedlig eller årlig) over en spesifisert tidsperiode, som starter enten umiddelbart eller på en fremtidig … Les mer