Sluttbeholdning

Sluttbeholdning refererer til varene som et selskap har for hånden på slutten av en regnskapsperiode. Dette inkluderer ferdigvarer, råvarer og under arbeid. Verdien av sluttbeholdning er viktig fordi den brukes til å beregne kostnaden for solgte varer (COGS), som er en nøkkelberegning for å bestemme et selskaps lønnsomhet. Beholdning verdsettes vanligvis ved å bruke en … Les mer

Hva er en mellomkonto?

Hvordan det fungerer, typer og eksempel. Hva er en mellomkonto? En mellomkonto er en type bankkonto som brukes til midlertidig å holde midler som ennå ikke kan overføres til den tiltenkte mottakeren. Disse midlene kan holdes tilbake på grunn av ufullstendig papirarbeid, feil kontoinformasjon eller andre årsaker. Spennende kontoer brukes vanligvis av bedrifter eller organisasjoner … Les mer