Hva er aksjeutvanning?

Når et selskap vokser, må det se lenger finansiering og øke kapitalen. Dette krever utstedelse av nye aksjer slik at nye aksjonærer kan kjøpe og investere. Det kan også være slik at de tidligere investorene som allerede eier de gamle aksjene, kjøper et visst beløp av de nye aksjene, og dermed reduseres ikke eierandelen. Imidlertid, … Les mer