Akselerert tilbakekjøp av aksjer (ASR) Definisjon

Et akselerert tilbakekjøp av aksjer (ASR) er en type tilbakekjøp av aksjer der et selskap kjøper tilbake aksjer fra investorer i en raskere hastighet enn vanlig. ASR-er brukes ofte av selskaper som raskt ønsker å redusere antall utestående aksjer. ASR-er utføres vanligvis over en periode på dager eller uker, hvor selskapet kjøper tilbake aksjer på … Les mer