Hva er Taylorism?

Taylorisme refererer til inndelingen av forskjellige oppgaver i produksjonsprosessen med sikte på å øke produktivitet og unngå at det er kontroll over arbeidere. Denne teorien om arbeidsorganisasjon ble utviklet av den amerikanske økonomen Frederick Winslow Taylor, derav systemet bærer hans etternavn. Det er et konsept som er nært knyttet til kjedeproduksjon. Hvis vi skulle fremheve … Les mer

Kategorier T