Fordelene og risikoene ved å være obligasjonseier

En obligasjonseier er en investor som eier obligasjoner. Obligasjoner er gjeldsinstrumenter som er utstedt av selskaper og myndigheter. De har vanligvis en fast rente og en fastsatt forfallsdato. Fordelene ved å være obligasjonseier inkluderer å motta regelmessige rentebetalinger og ha sikkerheten til å vite at gjelden vil bli tilbakebetalt på forfallsdatoen. Risikoen ved å være … Les mer