Hva er en seniornotat?

En seniorseddel er et gjeldsinstrument som har høyere prioritet enn andre typer gjeld ved avvikling. Dette betyr at senior sertifikateiere vil bli betalt før andre kreditorer dersom utstederen av gjelden ikke er i stand til å foreta betalinger. Seniorsedler har vanligvis en lavere rente enn andre typer gjeld, for eksempel ansvarlig gjeld, fordi de er … Les mer