Transaksjon med lukket marked

En transaksjon med lukket marked er en type transaksjon som oppstår når et selskaps aksjer ikke er børsnotert. Denne typen transaksjoner brukes vanligvis av store, veletablerte selskaper. I en lukket markedstransaksjon kjøpes og selges et selskaps aksjer av privatpersoner eller institusjoner, i stedet for på en offentlig børs. Hva er et ikke-åpent markedsoppkjøp? Et ikke-åpent … Les mer

Straight Life Livrente

En rett livrente er en type livrente som gir regelmessige utbetalinger til livrente for deres levetid. Denne typen livrente brukes ofte som en pensjonsinntektsstrøm, da den kan gi en forutsigbar og stabil inntektskilde gjennom hele pensjonisttilværelsen. Når livrenten dør, stopper livrenteutbetalingene og livrentekontrakten avsluttes. Hva er en 5 års sikker livrente? En 5 års sikker … Les mer