Modifisert periodiseringsregnskapsdefinisjon

Modifisert periodisering er en regnskapsmetode som gjenkjenner inntekt når den er opptjent og registrerer utgifter når de påløper. Denne metoden brukes av mange statlige og lokale myndigheter i USA. I modifisert periodisering regnskapsføres inntekter når de er opptjent, det vil si når de forfaller og forfaller. Utgifter regnskapsføres når de påløper, det vil si når … Les mer