Vedleggsdokument

Et forelegg er en rettslig ordre utstedt av en domstol som krever at en person eller enhet overgir eiendom til en kreditor. Stevnet brukes til å kreve inn en gjeld eller dom, og utstedes vanligvis når en skyldner unnlater å svare på en stevning eller annen juridisk melding. I mange jurisdiksjoner kan det utstedes utleggsordre … Les mer