Hva er betalbar inntektsskatt?

Betalbar inntektsskatt er mengden penger som en person eller organisasjon skylder staten i skatt, basert på inntekten deres. Dette kan beregnes ved å trekke eventuelle skatter som allerede er betalt fra det totale skyldige skattebeløpet. For enkeltpersoner beregnes betalbar inntektsskatt vanligvis ved hjelp av et selvangivelsesskjema. For bedrifter beregnes betalbar inntektsskatt vanligvis ved å bruke … Les mer