Hva er en konkret kostnad?

En håndgripelig kostnad er en kostnad som fysisk kan ses eller berøres. Denne typen kostnader påløper ofte i produksjons- eller produksjonsprosessen for en vare eller tjeneste. Materielle kostnader kan også inkludere kostnadene for råvarer, arbeidskraft og faste utgifter. Er materielle eiendeler omløpsmidler? Varige driftsmidler er ikke omløpsmidler. Omløpsmidler er eiendeler som forventes å bli konvertert … Les mer