Degrees of Freedom in Statistics

. Degrees of Freedom in Statistics. Hvordan regner du ut grader? For å beregne grader, må du kunne følgende: -Størrelsen på befolkningen -Nivået på arbeidsledigheten -Inflasjonsnivået Følgende formel kan brukes til å beregne grader: [(befolkningsstørrelse) – (arbeidsledighetsnivå)] / (inflasjonsnivå) = grader For eksempel, hvis befolkningsstørrelsen er 100 000, er arbeidsledigheten 10 %, og nivået på … Les mer