Monopsony-funksjoner og eksempler

En monopsony er en situasjon der det kun er én kjøper i markedet. Kjøperen er vanligvis en stor arbeidsgiver som er i stand til å sette lønn for arbeidere. Det er noen få hovedtrekk ved en monopsoni: 1) Arbeidsgiveren har betydelig markedsmakt og kan diktere lønn. 2) Det er få alternative arbeidsgivere, så arbeiderne har … Les mer