Call Auction

En samtaleauksjon er en type handelsprosess der verdipapirprisene bestemmes gjennom en auksjonslignende prosess. Anropsauksjoner brukes vanligvis for verdipapirer som ikke handles på regelmessig basis, for eksempel obligasjoner og noen typer derivater. Auksjonsprosessen fungerer generelt som følger: 1. En handelsperiode kunngjøres på forhånd hvor interesserte kan gi bud og tilbud på det aktuelle verdipapiret. 2. Ved … Les mer

Varer i prosess Definisjon

«Definisjon av varer i prosess» er et regnskapsbegrep som refererer til verdien av beholdningen som for øyeblikket behandles. Dette inkluderer både ferdigvarer som venter på å bli sendt, samt råvarer som brukes til å lage nye produkter. Definisjonen av varer i prosess er viktig fordi den gir et øyeblikksbilde av gjeldende verdi av et selskaps … Les mer