Netto Charge-Off Rate Definisjon

Definisjonen av netto avdragssats er prosentandelen av et selskaps totale lån som er avskrevet som uinnkrevbare. Dette er en viktig beregning for investorer å se, da det kan være en tidlig indikator på økonomisk nød. Et selskaps avskrivningssats er prosentandelen av lånene det har avskrevet som uinnkrevbare. Nettoavskrivningssatsen tar hensyn til eventuelle tilbakebetalinger som selskapet … Les mer