Samleie klausul

En sameieklausul er en bestemmelse i en leieavtale som krever at et visst antall leietakere er til stede for å opprettholde avtalen. Denne klausulen er vanligvis inkludert i detaljleieavtaler, for å sikre at leietakeren har nok fottrafikk til å opprettholde virksomheten. Dersom antall leietakere faller under det minimum som klausulen krever, kan utleier ha rett … Les mer

Regnskapsmetoden for kjøp av oppkjøp

Regnskapsmetoden for kjøpsoppkjøp brukes når ett selskap kjøper et annet selskap. Selskapet som kjøpes regnes som det ervervede selskapet, og selskapet som foretar innkjøpet regnes som det overtakende selskapet. Under denne metoden bokføres det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld til virkelig markedsverdi på oppkjøpstidspunktet. Forskjellen mellom virkelig markedsverdi av eiendelene og forpliktelsene føres som goodwill. … Les mer