Hva er en vare og forstå dens rolle i aksjemarkedet

En vare er en fysisk vare som kan byttes ut med andre varer av samme type. Råvarer er grunnleggende ressurser som brukes til å produsere andre varer og tjenester. De omsettes ofte på råvarebørser, og de brukes som innsatsfaktorer i produksjonen av andre varer og tjenester. Råvarer spiller en viktig rolle i aksjemarkedet fordi de … Les mer