Trippel bunnlinje

Trippelbunnlinjen er et forretningsrammeverk som inkorporerer miljømessig og sosialt ansvar i den økonomiske bunnlinjen. De tre bunnlinjene er: 1. Finansiell bunnlinje: Denne bunnlinjen fokuserer på den økonomiske ytelsen til virksomheten og er vanligvis hovedfokuset til virksomheter. 2. Miljømessig bunnlinje: Denne bunnlinjen fokuserer på miljøpåvirkningen til virksomheten. 3. Sosial bunnlinje: Denne bunnlinjen fokuserer på den sosiale … Les mer

Prøvesaldo

En prøvebalanse er en regnskapsrapport som viser saldoene i hver av en organisasjons kontoer. Formålet med en prøvebalanse er å verifisere at summen av alle debeter tilsvarer summen av alle kreditter for hver regnskapsperiode. Hvis summen av debetene ikke er lik summen av kredittene, sies prøvebalansen å være «ute av balanse.» Hva er den andre … Les mer

Hva er driftskostnader?

Definisjonen av driftskostnader er de forskjellige utgiftene som et selskap pådrar seg for at hovedaktiviteten skal fungere riktig. Det refererer hovedsakelig til de ordinære utgiftene til selskapet som er presise for formålet det ble opprettet for, det vil si utgiftene knyttet til selskapets normale aktivitet. Eksempel på driftskostnader Et eksempel på driftskostnader når det gjelder … Les mer

Kategorier D